Kód závodu     : 150912000
Název závodu    : Český pohár štafet, Mistrovství oblasti štafet
Zařazení do soutěží: Česká liga klubů, Český pohár štafet
Datum konání    : 12.09.2015
Místo konání    : Řásná
Pořadatel     : SJI - OK Jihlava
Použitá mapa    : Míchova skála, stav léto 2015, hl. kartograf M.Kratochvíl, měřítko 1:10.000, E 5 m, mapový klíč ISOM 2000, formát A3
Ředitel závodu   : Dokulilová Eva
Hlavní rozhodčí  : Kratochvíl Martin - R1
Stavitel trati   : Petráček Aleš - R2
JURY        : Tomáš Navrátil (ASU), Daniel Wolf (TUR), Ondřej Sysel (PGP)

Protokol      : Dušan Vystavěl(JPV6317) podal protest proti diskvalifikaci za chybné ražení závodnice Terezy Janošíkové (UOL9950). 
           Závodnice měla místo kontroly s kódem 134 zanesen ve svém čipu kód 238, kontrola s tímto kódem v prostoru závodu nebyla.
           Jury s ohledem na pravidla OB (konkrétně klauzuli A.II.7. přílohy A pravidel OB) protest zamítla.
           Jury dále doporučila tento případ včetně závěru po vyčtení jednotky 134 předat výrobci ražení SportIdent.


Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :

D105         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D12           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D135         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D14           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D165         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D18           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D21           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H105         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H12           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H135         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H14           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H165         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H18           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H180         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H21           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

MIX           1. úsek    2. úsek    3. úsek